بروکر نیکس (NYX)

طراحی پست های اینستاگرام برای بروکر محبوب NYX

طراحی قالب پست اینستاگرام برای بروکر محبوب NYX

طراحی هدر و بنر افقی برای بروکر NYX

طراحی پوستر انگلیسی برای بروکر NYX

طراحی استوری برای بروکر NYX

طراحی رول آپ برای بروکر NYX